[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก
บุคลากรเทศบาล
บริการประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์
สายด่วนเทศบาลหัวกุญแจ

การจัดการองค์ความรู้(KM)

 

 

 

แบบฟอร์มต่างๆ

แผนผังหน่วยงาน
���������������������������������������������������������������
Click ดูประวัติ
นายประสิทธิ์ ผาสุข
ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลตำบลหัวกุญแจ
Click ดูประวัติ
นางสาวปารดา แก้วสุริยา
ผู้อำนวยการกองคลัง
Click ดูประวัติ
นายชุมพล นันทพานิช
ผู้อำนวยการกองช่าง
Click ดูประวัติ
นางณัฐสิณี ตันติราพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธาณสุข
รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม