ชื่อ - นามสกุล :นางสาวภัทรา ผสมทรัพย์
ตำแหน่ง :ผช.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : กองคลัง