ชื่อ - นามสกุล :นางไพรินทร์ ชะอุ่ม
ตำแหน่ง :หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่หลัก :.
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหารฝ่ายประจำ
หน้าที่ในกลุ่ม :